LIONS CLUB KROTOSZYN
zainaugurował swoją działalność 6 lutego 1991 roku. Dziś liczy 30 członków.
Swoją główną aktywność skupia na pomocy dzieciom. Jest ona widoczna w wydarzeniach i akcjach, które od lat prowadzimy. Integrujemy krotoszyńskie środowisko ludzi sukcesu, którzy chcą uczestniczyć w filantropijnych działaniach klubu, tym samy pomagając potrzebującym w powiecie krotoszyńskim...
 od 2010 r. 
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2018/2019
Jacek Wybierała

 

XXVI Jarmark Bożonarodzeniowy "Złota Niedziela"

Już po raz 26 Lioni przygotowali jarmark bożonarodzeniowy "Złota Niedziela" na krotoszyńskim Rynku. Członkowie Klubu i ich rodziny angażują swój czas, aby zrobić stoiska handlowe z gastronomią, grill, domowe ciasto, ozdoby świąteczne, jemiołę, choinki, świeczki i loterię fantową. W tym roku swoje stoika miał również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie, Członkowie LEO Club Zamek w Koźminie Wielkopolskim i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim Jak co roku naszym celem było pozyskanie środków na pomoc charytatywną. W tym roku było to sfinansowanie kolonii letnich w 2018 roku dla dzieci z terenu powiatu krotoszyńskiego.  Dzięki ofiarności mieszkańców, którzy odwiedziliście nasze stoiska, udało się uzyskać dochód w wysokości 13.500 złotych, który w całości zostanie przekazany na powyższy cel.
"W dniach 16 i 17 grudnia spotkaliśmy się na krotoszyńskim Rynku, aby wspólnie pracować, świętować i pomagać, tym których los nie oszczędził. Wszystko po to, aby pozyskać dochód, który pozwoli sfinansować, już po raz szósty, kolonie dla dzieci o trudnej sytuacji materialnej i z rodzin zastępczych z terenu powiatu krotoszyńskiego. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz sponsorom, którzy nie pozostają obojętni na idee pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują.” - powiedział Jacek Zawodny z Lions Club Krotoszyn.

Film autorstwa Franciszka Kurzawy: https://www.youtube.com/watch?v=L4mr-Ea-5Kg&feature=share

tekst: Jacek Zawodny
fot. Piotr Janiak
LC Krotoszyn