LIONS CLUB KROTOSZYN
zainaugurował swoją działalność 6 lutego 1991 roku. Dziś liczy 30 członków.
Swoją główną aktywność skupia na pomocy dzieciom. Jest ona widoczna w wydarzeniach i akcjach, które od lat prowadzimy. Integrujemy krotoszyńskie środowisko ludzi sukcesu, którzy chcą uczestniczyć w filantropijnych działaniach klubu, tym samy pomagając potrzebującym w powiecie krotoszyńskim...
 od 2010 r. 
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2018/2019
Jacek Wybierała

 

Integracja na sportowo

W dniu 14 września 2013 roku w Skałowie koło Koźmina Wielkopolskiego odbył się integracyjny Krotoszyński Turniej Tenisa Stołowego. Pomysłodawcami i organizatorami byli Aleksander Zielonka i Jacek Zawodny. Na imprezę zaproszono Członków Klubów Lions z Leszna, Kalisza, Jarocina i Krotoszyna, którzy wchodzą w skład strefy. Organizatorzy zadbali również o zaproszenie sponsorów i sympatyków, którzy wspierają działalność Lions Clubu Krotoszyn w powiecie. Imprezę swoją obecnością zaszczycił Gubernator Paweł Cieśliński, który przekazał okolicznościowe medale dla zwycięzców i uroczyście otworzył turniej.
Impreza przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze łącząc aktywny wypoczynek z integracją między Lionami, ich rodzinami i społecznością lokalną wspierającą idee lionizmu w powiecie krotoszyńskim.

Jacek Zawodny
LC Krotoszyn