LIONS CLUB KROTOSZYN
zainaugurował swoją działalność 6 lutego 1991 roku. Dziś liczy 30 członków.
Swoją główną aktywność skupia na pomocy dzieciom. Jest ona widoczna w wydarzeniach i akcjach, które od lat prowadzimy. Integrujemy krotoszyńskie środowisko ludzi sukcesu, którzy chcą uczestniczyć w filantropijnych działaniach klubu, tym samy pomagając potrzebującym w powiecie krotoszyńskim...
 od 2010 r. 
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu
w kadencji 2018/2019

Jacek Wybierała

25-lecie Lions Club Krotoszyn

W sobotę 6 lutego 2016 roku w Krotoszynie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia istnienia Lions Club Krotoszyn. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 w krotoszyńskim Ratuszu, w których udział wzięli: Gubernator Okręgu 121 Polska Zdzisław Ryszkowski, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, zaproszeni goście, Koledzy i Koleżanki z klubów w Danii, Niemiec, Rumunii i Polski.
Dzień wcześniej, czyli w piątek wieczorem w Pałacu w Orli, przybyli gości z zagranicy, zostali przyjęci kolacją, która miała charakter towarzyski.
Z KART HISTORII
W 1991 roku w Krotoszynie Lions Club Wienhausen Flotwedel z Dolnej Saksonii założył Lions Club Krotoszyn. Swoją główną aktywność LC Krotoszyn skupia na pomocy potrzebującym z terenu powiatu krotoszyńskiego. Pomoc ta polega na realizacji projektów, służących całej społeczności, jak i wspieraniu konkretnych osób oczekujących wsparcia. Wśród wielu zrealizowanych projektów można wymienić zakup sprzętu dla szpitala w Krotoszynie, doposażenie szkół i przedszkoli integracyjnych, organizacja letnich koloni dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
Środki na działalność - oprócz składek członkowskich - są pozyskiwane poprzez organizowanie różnych imprez charytatywnych, między innymi kiermaszy świątecznych Złota Niedziela, Charytatywnych Bali Karnawałowych, Koncertów Charytatywnych, a także z zagranicznych klubów Lions. W tych wszystkich imprezach biorą udział przyjaciele i sympatycy LC Krotoszyn, darczyńcy, a przede wszystkim mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego. W ten sposób Lions Club Krotoszyn integruje krotoszyńskie środowisko, które chce uczestniczyć w działaniach klubu, pomagając potrzebującym w naszym powiecie. W ciągu 25 lat działalności Lions Club Krotoszyn zdołał przekazać społeczności ziemi krotoszyńskiej sprzęt i pomoc finansową sięgającą prawie 2,5 mln złotych.
BAL CHARYTATYWNY. Wieczorem w Restauracji Hotelu "Pod Szyszkami" odbył się już 25-ty Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczony będzie na doposażenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Lions Club Krotoszyn.
Relacja z uroczystości w Wydarzeniach TV Proart (od 12.30 minuty) → proszę kliknąć tutaj
Film nagrany przez Pana Franciszka Kurzawę → proszę kliknąć tutaj
oraz zdjęcia z Balu wykonane przez Gazetę Krotoszyńską → proszę kliknąć tutaj ​ ​

Jacek Zawodny
LC Krotoszyn
zdjęcia: Piotr Janiak, Jacek Wybierała