LIONS CLUB KROTOSZYN
zainaugurował swoją działalność 6 lutego 1991 roku. Dziś liczy 30 członków.
Swoją główną aktywność skupia na pomocy dzieciom. Jest ona widoczna w wydarzeniach i akcjach, które od lat prowadzimy. Integrujemy krotoszyńskie środowisko ludzi sukcesu, którzy chcą uczestniczyć w filantropijnych działaniach klubu, tym samy pomagając potrzebującym w powiecie krotoszyńskim...
 od 2010 r. 
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu
w kadencji 2018/2019

Jacek Wybierała

XXIV Jarmark Bożonarodzeniowy "Złota Niedziela"

Jest już tradycją w Krotoszynie, że Lioni przygotowują jarmark bożonarodzeniowy na Rynku. To już 24 raz kiedy nasi członkowie i ich rodziny angażują swój czas, aby zrobić stoiska handlowe z gastronomią, grill, domowe ciasto, ozdoby świąteczne, jemiołę, choinki, świeczki i loterię fantową. W dniach 19 i 20 grudnia spotkaliśmy się na krotoszyńskim Rynku, aby wspólnie pracować, świętować i pomagać, tym których los nie oszczędził. Wszystko po to, aby pozyskać dochód, który pozwoli sfinansować, już po raz czwarty, kolonie dla dzieci o trudnej sytuacji materialnej i z rodzin zastępczych z terenu powiatu krotoszyńskiego.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli Organizacji Pożytku Publicznego Lions Club Krotoszyn w organizacji i przeprowadzeniu jarmarku.

Tekst Jacek Zawodny
Fot. Piotr Janiak
Autor filmów: Franciszek Kurzawa
film nr 1 → proszę kliknąć tutaj
film nr 2 → proszę kliknąć tutaj