LIONS CLUB KROTOSZYN
zainaugurował swoją działalność 6 lutego 1991 roku. Dziś liczy 30 członków.
Swoją główną aktywność skupia na pomocy dzieciom. Jest ona widoczna w wydarzeniach i akcjach, które od lat prowadzimy. Integrujemy krotoszyńskie środowisko ludzi sukcesu, którzy chcą uczestniczyć w filantropijnych działaniach klubu, tym samy pomagając potrzebującym w powiecie krotoszyńskim...
 od 2010 r. 
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu
w kadencji 2018/2019

Jacek Wybierała

XXVII ZŁOTA NIEDZIELA

Już po raz 27 Lioni przygotowują jarmark bożonarodzeniowy "Złota Niedziela" na krotoszyńskim
Rynku. Członkowie Klubu i ich rodziny angażują swój czas, aby zrobić stoiska handlowe z gastronomią, grill, domowe ciasto, ozdoby świąteczne, jemiołę, choinki, świeczki i loterię fantową. Zapraszamy w sobotę 15 grudnia od godz. 14.00-20.00 i w niedzielę 16 grudnia od godz. 9.00-14.00. Wszystko po to, aby pozyskać dochód, który pozwoli sfinansować, już po raz siódmy, kolonie dla dzieci o trudnej sytuacji materialnej i z rodzin zastępczych z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Jacek Zawodny
LC Krotoszyn