30 lat Lions Club Krotoszyn

Szanowni Państwo,

jako Prezydent bieżącej kadencji mam zaszczyt przywitać Was wszystkich raz jeszcze na dzisiejszej uroczystości. Jest to dla mnie wyjątkowa chwila, gdyż witałem Państwa w podobnych okolicznościach również pięć lat temu.

Kiedy w tamtym czasie zapytano mnie „co to znaczy być Lionem” odpowiedziałem tak:

Być Lionem to przede wszystkim znaczy służyć i pomagać, ale także realizować się na płaszczyźnie społecznej i osobistej. Być Lionem to również mieć świadomość przynależności do największej organizacji charytatywnej na świecie, to możliwość poznawania wielu osób, a znajomości te przeradzają się często w wieloletnie przyjaźnie.

Myślę, te słowa są aktualne w dalszym ciągu i może je potwierdzić każdy z nas, członków LIONS Club Krotoszyn. 

Od naszego ostatniego Jubileuszu, nie tylko kontynuowaliśmy realizację stałych projektów, lecz również podjęliśmy się realizacji kilku nowych.

Szczególną uwagę chciałem w tym miejscu zwrócić na:

  • pomoc rzeczową dla krotoszyńskich szpitali podczas pandemii COVID-19;
  • organizację kolonii letnich dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu krotoszyńskiego;
  • dofinansowanie zakupu placu zabaw dla dzieci z rodziny zastępczej;
  • organizację Dnia Dziecka, balików czy też Mikołajek dla dzieci przebywających w tym czasie w szpitalu;
  • organizacja halowych turniejów piłki nożnej o Puchar Prezydenta Lions Club Krotoszyn
  • ufundowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu krotoszyńskiego;
  • organizacja konkursu kolęd i pastorałek podczas cyklicznej imprezy dochodowej Złota Niedziela przed Świętami Bożego Narodzenia
  • udział Kolegi Jacka Zawodnego w Lions Charity Run oraz zorganizowanie przez Niego biegu charytatywnego połączonego ze zbiórka dla chorej beneficjentki.

Niezmiennie prowadziliśmy i prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz udzielamy pomocy indywidualnej dla mieszkańców powiatu, związanej przede wszystkim z potrzebami wynikłymi z ciężkich, przewlekłych chorób i trudnej sytuacji materialnej.

Środki na wspomnianą wyżej działalność – oprócz składek członkowskich - pozyskiwaliśmy organizując wiele imprez o charakterze dochodowym: Zabawę Andrzejkową, bożonarodzeniowy jarmark świąteczny Złota Niedziela, Bal Karnawałowy, Koncerty Charytatywne (organizowane we współpracy z LC Kalisz i LC Jarocin) czy też występy Kabaretów.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, a przekazywany nam jeden procent podatku stanowi znaczącą pozycję w środkach, którymi dysponujemy.

Nie możemy też zapomnieć o darowiznach, które otrzymujemy od członków Klubu, z zaprzyjaźnionych z nami klubów Lions spoza granic Polski oraz od wielu osób i firm z terenu naszego powiatu a także spoza niego, w tym też od Państwa.

Drodzy Państwo, patrzymy też w przyszłość – chcemy kontynuować nasze stałe projekty oraz realizować nowe, jeszcze nie nazwane, a wynikające z bieżących potrzeb. Mamy również wielką nadzieję, że pozyskamy nowych Członków Klubu, którzy wspólnie z nami realizować będą nasze hasło „We serve”.

W tym miejscu, jako Prezydent Lions Club Krotoszyn, w imieniu wszystkich członków Klubu, kieruję słowa podziękowań do władz samorządowych, wszelkich instytucji, organizacji oraz firm i osób fizycznych wspierających w różny sposób naszą działalność, Koleżanek i Kolegów z innych klubów Lions, a także do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego za udzielaną nam pomoc i wsparcie.

Serdecznie dziękuję.

Piotr Bochyński
Prezydent LC Krotoszyn

fot. Łukasz Cichy