LIONS CLUB KROTOSZYN
zainaugurował swoją działalność 6 lutego 1991 roku. Dziś liczy 30 członków. Swoją główną aktywność skupia na pomocy dzieciom. Jest ona widoczna w wydarzeniach i akcjach, które od lat prowadzimy. Integrujemy krotoszyńskie środowisko ludzi sukcesu, którzy chcą uczestniczyć w filantropijnych działaniach klubu, tym samy pomagając potrzebującym...
 od 2010 r. 
PREZYDENT
KLUBU

w kadencji 2022/2023


Tomasz Głuch

 

Pomoc LC Krotoszyn dla uchodźców z Ukrainy

W obliczu olbrzymiej tragedii narodu ukraińskiego, wywołanej bestialską agresją Rosji na Ukrainę, LIONS CLUB Krotoszyn stara się aktywnie uczestniczyć w pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy w liczbie już około 2.000 przybyli w ostatnich tygodniach do wielu miejscowości powiatu krotoszyńskiego. Lista potrzeb jest bardzo długa - poczynając od najbardziej podstawowych, jak mieszkanie, wyżywienie, odzież i obuwie, elementarne wyposażenie mieszkań (np. sprzęt kuchenny), poprzez podstawową opiekę medyczną, żłobki, przedszkola, szkoły, specjalistyczną pomoc medyczną (psychologowie, psychiatrzy), porady prawne, pracę zarobkową, aż po pełną integrację w naszym środowisku. Zdajemy sobie sprawę, że zapewnienie długookresowej pomocy uchodźcom na właściwym poziomie jest możliwe jedynie przy systematycznym, zorganizowanym wsparciu i współpracy różnych instytucji i organów unijnych, rządowych i samorządowych, jak również jak najszerszym uczestnictwie w tym różnego rodzaju organizacji, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych firm, a także mieszkańców miast i gmin. W pierwszych tygodniach i miesiącach po wybuchu wojny w Ukrainie, zanim ruszy wsparcie rządowe i unijne, szczególnie ważna rola przypada tej pomocy oddolnej, lokalnej, świadczonej poprzez mieszkańców miast i gmin, lokalne firmy , lokalne organizacje nierządowe i samorządy.
LIONS CLUB Krotoszyn podjął w tym celu ścisłą współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jako koordynatorem tej pomocy w naszym powiecie, jak również - bardzo niedawno - z innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie naszego powiatu. Także bezpośrednie zaangażowanie niektórych z naszych członków w prace komisji, zajmujących się pomocą dla Ukrainy w wybranych gminach naszego powiatu umożliwia nam lepszy wgląd w potrzeby uchodźców ukraińskich oraz skuteczniejsze niesienie pomocy. Razem możemy zdziałać o wiele więcej.
Akcja pomocy świadczonej na rzecz Ukrainy przez LIONS CLUB KROTOSZYN realizowana jest w różnych formach - bezpośrednio przez Klub czy też indywidualnie przez jego członków, ale także pośrednio, w formie wsparcia finansowego i materialnego działań PCPR oraz niektórych organizacji nierządowych, działających w naszym powiecie. Staramy się też włączać w te akcję zarówno innych mieszkańców powiatu, jak i firmy działające na ternie powiatu czy Wielkopolski, i nie tylko. Już w marcu udało nam się skierować do Koźmina Wielkopolskiego i Krotoszyna dostawę najbardziej potrzebnych artykułów żywnościowych, higienicznych, chemicznych, pościeli, zrealizowaną w ramach akcji pomocy Ukrainie przez związanego rodzinnie z Krotoszynem przedsiębiorcę rolnego z Brandenburgii. Na początku kwietnia przekazaliśmy na specjalne konto powiatu kwotę 20.000,- złotych na zakup najpotrzebniejszych artykułów żywnościowych, higienicznych i chemicznych. Kolejne 10.000 złotych wpłynęło na ten cel z naszej inspiracji od jednej z firm wielkopolskich. Dwóch naszych kolegów klubowych gości od kilku tygodni kilka rodzin ukraińskich. W ich wyposażeniu w elementarne artykuły uczestniczy w części również Klub.
Planowana jest dalsza pomoc finansowa dla PCPR na zakup czy to najbardziej potrzebnych artykułów żywnościowych, czy też na zaspokojenie specyficznych, indywidualnych potrzeb uchodźców z Ukrainy. Ta dotychczasowa, jak i przyszła pomoc finansowa, jest możliwa w dużym stopniu dzięki inicjatywnie kolegów z naszego klubu założycielskiego. LIONS CLUB Wienhausen-Flotwedel z Dolnej Saksonii, którzy wsparli nas darowizną w kwocie 5.000 euro z przeznaczeniem na ten cel. W maju dotrze do Krotoszyna duża dostawa odzieży zebranej przez wspomnianego wyżej przedsiębiorcę z Brandenburgii. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować w najbliższych tygodniach także dostawę dużej partii używanych komputerów, jako darowizny od firmy z Badenii-Wirtembergii.
Na niedzielę, 15. maja, planowany jest na krotoszyńskim rynku Kiermasz Ukraiński, organizowany wspólnie z PCPR, przy wsparciu kilku innych lokalnych organizacji nierządowych, na którym będziemy oferować krotoszyniakom przede wszystkim ukraińskie wyroby kulinarne, przygotowane przez panie z Ukrainy, mieszkające w naszym powiecie. A wszystko to przy ukraińskiej muzyce i występach dzieci z Ukrainy. Mamy nadzieję na liczne uczestnictwo mieszkańców naszego powiatu w tej imprezie i ich hojność, bo cały dochód z niej przeznaczony jest na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
> Z kolei w sobotę, 4. czerwca, również w współpracy z PCP i przy wsparciu wspomnianych organizacji, organizujemy, jak co roku, Dzień Dziecka dla dzieci wymagających specjalnej troski, tym razem jednak także z uczestnictwem sporej grupy dzieci z Ukrainy i ich matek.

Tekst: Aleksander Zielonka
Fot. arch. LC Krotoszyn